"Тревелсвіт - світ твоїх подорожей!" ::: Как нас найти... ::: Карта проезда
SiteHeart
(044) 332-3-332
(044) 333-96-93
(095) 654-9-654
ЦЕНЫАВИАТРЕВЕЛСИМ ПОДПИСКАФОТОДОСТАВКАО НАС
nazad Назад

Вы находитесь на странице: - Порядок оформления документов для выезда заграницу родителей с несовершеннолетними детьми

Про впорядкування закордонних поїздок неповнолітніх громадян України


Адміністрацією Держприкордонслужби та органами охорони державного кордону здійснюються заходи щодо забезпечення дотримання законності під час виїзду за межі України неповнолітніх громадян України.

Незважаючи на вжиття Адміністрацією Державної прикордонної служби України разом з іншими центральними органами виконавчої влади комплексу заходів у пунктах пропуску через державний кордон України, показник порушень порядку виїзду за кордон українських дітей продовжує зростати.

Так, за 5 місяців 2007 року в пунктах пропуску через державний кордон vсього не пропущено дітей 3144, що становить половину від загальної кількості відмов у перетинанні державного кордону громадянами України (6621 особа) і на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2193 дітей).

Основними причинами відмов у пропуску залишаються: 

-          відсутність доручення батьків - 1286 випадків;
-          недійсний документ для закордонних поїздок - 1007,

Крім того, мали місце причини:

-          відсутній документ на право перетинання державного кордону - 412;
-          відсутнє фото в документах батьків —244;
-           закінчився термін дії паспортного документа - 116;
-          технічно несправний документ -- 79.

Переважній більшості дітей (понад 70%) з причини відсутності доручення батьків відмовлено у виїзді з України; у пунктах пропуску через державний;. кордон з Російською Федерацією (852), Республікою Білорусь (215), Республікою Молдова (804) та Республіки) Польща (330).

Проведений аналіз відмов у пропуску через державний кордон дітей свідчить, що, незважаючи на вжиті заходи для інформування населення про порядок виїзду громадян України за кордон причиною, цього є незнання українськими громадянами та ігнорування вимог міжнародних угод України і законодавства щодо закордонних поїздок.

Зокрема, найбільше порушень стосується статті 313 Цивільного кодексу України щодо надання дозволу законних представників на виїзд неповнолітніх за кордон, а також вимог міжурядових угод України щодо взаємних поїздок громадян з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова. Крім того, значну частку становлять порушення Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.95р.      № 57, Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04р. № 380.

Такий стан справ створює підґрунтя до виникнення конфліктних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон і затримки поїздів та автобусів у зв'язку з висадкою порушників, що в свою чергу, призводить до справедливого обурення та скарг з боку інших пасажирів.

Враховуючи викладене та зростання інтенсивності виїзду неповнолітніх громадян України на відпочинок, оздоровлення, в туристичні подорожі, лікування тощо протягом літнього сезону з метою завчасного інформування громадян України про порядок виїзду за кордон дітей, попередження конфліктних ситуацій на кордоні та недопущення порушення графіків руху транспортних засобів закордонного прямування Адміністрація Держприкордонслужби вважає за необхідне вжити дієвих заходів для приведення у відповідність до міжурядових угод та законодавства України порядку перевезення громадян України і пропонує наступне.

Забезпечити представництва туристичних організацій, компаній, агенцій та відповідні підрозділи обласних державних адміністрацій, що організовують відпочинок, оздоровлення і туристичні подорожі дітей за кордоном, інформаційними матеріалами про порядок перетинання державного кордону українськими дітьми (додається) з метою інформування громадян під час оформлення документів для подорожі.

Крім того, до інформаційних матеріалів необхідно включити Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.95р. № 57, Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04р. № 380, Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 21.12.05р. № 1251. Інформуємо з метою реагування та вжиття відповідних заходів.

 Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України П.А. Шишолін

 

 

Порядок
виїзду неповнолітніх громадян України за кордон

 

Виїзд неповнолітніх громадян України здійснюється за одним із таких документів:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий дітям-громадянам України згідно з Правилами оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених пос1 Ігіовою Кабінету Міністрів України від 24.03.04 № 380 (далі - Правила).

2. Проїзний документ дитини, виданий відповідно до Правил.

3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон одного з батьків, у який, відповідно до Правил, записано дитину, яка прямує у його супроводі через державний кордон. При цьому фотокартка дитини обов'язково вклеюється в паспорт з п'ятирічного віку.

4. Свідоцтво про народження (діти віком до 16 років):

для поїздок до Російської Федерації відповідно до пункту 3 Додатка 1 до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року;

Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

У разі перетинання державного кордону дитиною у супроводі одного з батьків повинна бути згода іншого. Така згода батьків оформлюється нотаріально у вигляді заяви або довіреності на ту особу, яка супроводжуватиме їхню дитину (дітей) у закордонній поїздці.

За відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду (про позбавлення батьківських прав, визнання одного з батьків недієздатним або таким, що безвісти зник, тощо).

Виїзд з України неповнолітньому громадянину України у супроводі одного з батьків (опікуна, піклувальника) може бути дозволено за усної згоди іншого, якщо останній перебуває у пункті пропуску через державний кордон та може документально підтвердити своє батьківство (право на опіку, піклування) і має при собі паспорт (документи, що підтверджують право на опіку, піклування) та свідоцтво про народження дитини.

Під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері відповідно замість згоди батька разом з паспортними документами для перевірки посадовій особі Держприкордонслужби пред'являється довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану про те, що ім'я та по батькові батька дитини записані за вказівкою матері.

У разі якщо один з батьків неповнолітнього помер або загинув, замість його згоди під час паспортного контролю у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби України пред'являється свідоцтво про його смерть.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про громадянство України" особа, батьки або один із батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Відповідно до п. 1 ст.2 Закону України "Про громадянство України", якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах він визнається лише громадянином України. Враховуючи це, на виїзд за межі України такої особи до досягнення нею 16-літнього віку потрібна згода того з батьків, який є громадянином України.

Громадяни України, які не досягли 16-літнього віку і постійно проживають за кордоном з батьками, що підтверджується відповідними відмітками в паспортних документах (про виїзд з України на постійне проживання або постановку на консульський облік в дипломатичних представництвах України за кордоном) або документом, який дає право на постійне проживання за кордоном, виданим компетентними органами країни проживання, можуть виїжджати за межі України у супроводі одного з батьків без згоди іншого.

Цей порядок виїзду неповнолітніх громадян України за кордон застосовується лише під час їх виїзду за межі території України.

Відповідно до частини 4 статті 1 Закону України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

У викладених випадках виїзду неповнолітніх громадян України за кордон у супроводі одного з батьків (законних представників) чи осіб, уповноважених ними, під час здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон посадовій особі Держприкордонслужби України для перевірки, крім паспортних документів дітей та супроводжуючих осіб, подаються нотаріально завірена згода батьків чи інші документи (рішення суду, довідка органу реєстрації актів цивільного стану, свідоцтво про смерть, документ, що підтверджує постійне проживання неповнолітнього за кордоном, виданий компетентними органами країни проживання, документ, що підтверджує право на опіку, піклування тощо).

Після перевірки зазначені документи обов'язково повертаються пред'явникам.

Авторство: Команда ТРЕВЕЛСВИТ

Поделитесь на своей странице: